Beautiful week end in our mission of the Abramo Community in Malta:

Friday 27 september in the parish of Senglea it took place the meeting Abramo community together rosary group to live the holy mass and eucharistic adoration with Father Robin.

Saturday 28 september we visited the families and we prayed with their and in the evening with the youth Abramo community we met to pray and reflect on the word of GOD and shared the dinner

“They devoted themselves to the apostles’ teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved.” (Acts 2, 42 – 47)

We joyfully share the Pope’s message
Papa Franġisku lil Comunità Abramo – Udjenza f’Sala Nervi – 14 ta’ Settembru 2019


“Kuntent li qed niltaqa’ magħkom f’għeluq it-tletin sena mit-twaqqif tal-komunità tagħkom.”


“Grazzi tal-ferħ li turu! Meta turi li int ferħan hi grazzja ta’ Alla. Nirringrazzjaw lil Mulej li żera’ tant ferħ f’ħajjitkom.”


“Intom komunità żagħżugħa, u għalhekk tħaddnu l-entużjażmu, karatteristika li ħafna jixtiequ jwasslu, is-sabiħ li jiltaqgħu ma’ Kristu f’ħajjithom.”


“Intom għandkom isem impenjattiv: “Abraham”, li jispira l-vjaġġ tal-evanġelizzazzjoni li intom imsejħa għalih.”


“Tibżgħux timxu fuq l-eżempju ta’ missierna fil-fidi Abraham. Huwa jgħallimkom, fuq kollox, biex tobdu s-sejħa tal-Mulej.”


“Il-fidi ta’ Abraham wasslitu biex iħalli warajh artu u daru u jmur f’post li ma kienx jaf, imma li wiegħdu Alla.”


“Biex tkunu evanġelizzaturi tridu tafdaw f’Alla u tkunu lesti li titilqu, li toħorġu, mhux darba biss, imma li tieħdu stil ta’ “eżodu”.”


“Il-fidi ta’ Abraham kienet tant qawwija li bniedem diffiċli jgħixha.”


“Komplu mexjin fil-fidi u fil-karità, speċjalment lejn dawk li huma l-aktar emarġinati u fqar. Afdaw dejjem fil-wegħda ta’ Alla.”


“Nagħtikom il-barka tiegħi.” (Papa Franġisku)

TO BE CONTIUNED!

X